Uutta verkkokaupassa

Kirjapainostamme
Lana Vawser:
Kuulen Herran sanovan Uusi Aikakausi
www.lifenow.fi

Lahjoita

MobilePay 44982

Pankkitili:

IBAN FI92 5750 7720 0618 41
SWIFT (BIC) OKOYFIHH

Viitteet:

Lapsityö:          1060 00687
Ruoka-apu:     1060 00713
Israel:              1060 01000
Israel Dugit:   1060 00797
Brasilia:          1060 00700
Portugali:        1060 00645
Uganda:          1060 00661
Muu (kotim):  1060 00810

Keräyslupa: 22.11.2020 alkaen:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää evankeliumin leviämistä ja tukea ihmisten
hengellistä, sosiaalista ja sivistyksellistä elämää ja kasvua.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus

 • Avustustoimintaan kotimaassa sekä Israelissa, Brasiliassa, Portugalissa ja
  Ugandassa. Avustuksilla tuetaan sosiaalisesti heikossa asemassa olevia hankkimalla
  elintarvikkeita ja muita välttämättömyystarvikkeita sekä auttamalla heitä
  kuntoutumaan.
 • Evankelisen lähetyskeskuksen tukemiseen Portugalissa.
 • Evankeliumin levittämiseen ja kristilliseen opetukseen kotimaassa ja ulkomailla
  erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien, kurssien ja seminaarien, tv- ja radio-ohjelmien,
  muiden viestintävälineiden ja katuevankelioinnin kautta sekä toimittamalla paikallisille
  tähän toimintaan tarvittavaa varustusta.
 • Edellä mainitun toiminnan edellyttämiin palvelu- ja avustusmatkojen kuluihin sekä
  mahdollisiin palkkioihin.

Lupapäätös

Rahankeräysluvan myöntäminen
Päivämäärä: 16.09.2020
Luvan numero: RA/2020/1092

2023 © Ruach Finland ry