Uutta verkkokaupassa

Kirjapainostamme
Lana Vawser:
Kuulen Herran sanovan Uusi Aikakausi
www.lifenow.fi

Opetusta

Luvatun maan valloitus

(((4. Moos. 33:50 Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen:
33:51 ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan,
33:52 niin karkottakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa (RK tuhotkaa) kaikki heidän uhrikukkulansa.
33:53 Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan. (RK sanoo, että ”minä olen antanut teille tuon maan”).

Eli kun olemme tulleet uskoon, eli astuneet siihen luvattuun maahan, niin Jumala käskee meidän karkottaa kaikki maan asukkaat ja niin myös kaikki epäjumalan kuvat ja tuhota kaikki niiden uhrikukkulat. Ja meidän tulee ottaa koko maa haltuun, koska Herra on antanut sen jo meille. Jos toimimme Hänen ohjeidensa mukaan, niin Hänen voimassaan me voimme valloittaa luvatun maan (eli meidät), Hänen käyttöönsä. Tämä meidän kehomme on se luvattu maa.

33:55 Mutta jos ette karkota maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja piikeiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte.

Jumala ei pääse siunaamaan meitä, jos meissä ei tapahdu puhdistumista ja pyhittymistä. Ne vihollisen ”joukot”, jotka jäävät häiritsemään, hidastavat kasvuamme Kristuksessa.

2.Mos. 23:20 Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut.

Tässä enkelin uskotaan tarkoittavan Jumalaa. Jossain selityksissä on mainittu, että se olisi Jeesus, toisin sanoen 2. persoona Kolmiyhteisestä Jumalasta. (Jeesus ei ollut vielä virallisesti ilmestynyt). Sanat ”Minä” ja ”enkeli”, ne ovat vaihtoehtoiset toisilleen. Jumala sanoo tässäkin, että vien sinut paikkaan, jonka minä olen valmistanut.

23 Sillä minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät.

No, Jumalan piti heidät hävittää, koska he palvelivat muita jumalia. Näillä kansoilla ei ollut aikomustakaan tehdä rauhaa Israelilaisten kanssa.

24 Älä kumarra heidän jumaliansa, älä palvele niitä äläkä tee, niin kuin he tekevät, vaan kukista (RK hävitä tyystin) ne maahan ja murskaa niiden patsaat.

25 Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana. (RK ja minä poistan sairaudet teidän keskuudestanne).

26 Ei keskensynnyttäjää eikä hedelmätöntä ole sinun maassasi oleva. Ja sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi.

Kun palvelemme Jumalaa, Hän on luvannut pitää meistä ja omaisuudestamme huolta. Meidän elinikä voi muuttua ja määräytyä, sen mukaan kuinka palvelemme Herraa. Raamatussa on useampia kohtia pidemmän iän lupauksista, eri asioita, mitkä vaikuttavat elinkaareen. Uskon, että jokapäiväiset valinnat ratkaisevat asian.

27 Minä lähetän kauhuni sinun edelläsi ja saatan hämminkiin kaikki kansat, joiden luo sinä tulet, ja ajan kaikki vihollisesi pakoon sinun edestäsi.

28 Ja minä lähetän herhiläisiä sinun edelläsi karkottamaan hivviläiset, kanaanilaiset ja heettiläiset sinun tieltäsi.

29 Mutta minä en karkota heitä sinun tieltäsi yhtenä vuotena, ettei maa tulisi autioksi eivätkä metsän pedot lisääntyisi sinun vahingoksesi;

30 Vähitellen minä karkotan heidät sinun tieltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuisaksi ottamaan haltuusi maan.

Herra lupaa karkottaa kaikki epäjumalat elämästämme, mutta kuitenkin vastuu ja sota on meidän. Meidän tulee vahvistua Herrassa ja saada sekä lukea Sanan väärentämätöntä maitoa, että olemme valmiimpia valloittamaan temppelimme Herralle.

Hep.2:14-15 14. Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, 15 ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa.

Kukistaisi sana tarkoittaa myös tehdä kykenemättömäksi. ”Tämän kuoleman kautta hän anasti perkeleeltä vallan, sen kautta vapautettiin orjat- kaikki kuolemanpelon takia kuoleman orjuudessa elävät”.

Kaikki on vapautettu kuoleman vallasta, mutta kaikki ei ota sitä lahjaa vastaan. Jeesuksen sovitustyö on pelastus monille, on mahdollisuus päästä orjuudesta. Jeesus on heittänyt meille pelastusrenkaan, Hän on antanut meille mahdollisuuden tarttua siihen. Hänessä meillä on mahdollisuus päästä ennalleen asetetuksi. No mitä ennalleen asettaminen tarkoittaa:
Jumalan järjestyksen tuomista ympäristöön, missä elämme. Tuodaan rauha sekaannuksen ja hämmennyksen sijaan.

Ennalleen asettamisen ja siihen pääsemiseen reittinä Room. 12:2 ohje on hyvä muistaa. Muutetaan ajattelua.

”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä”.

Ei toimita maailman pinnallisten ja tapojen mukaan. Kun kasvamme hengellisesti, suuntaudumme niin että, jumalalliset arvot ja asenteet tulevat esiin. Asiat alkavat toimimaan niin kuin ne on tarkoitettu toimimaan. Ja Hänen suunnitelmansa ja tarkoituksensa pääsee toteutumaan sinussa ja sinun kauttasi.

Vaikeuksista voittoon

Mat.14:22-33 ”Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja menemään edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän lähettäisi kansan luotansa. 23 Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinään. 24 Mutta vene oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. 25 Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen veden päällä. 26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, pelästyivät he ja sanoivat: ”Se on aave”, ja huusivat pelosta. 27 Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: ”Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää pelätkö.” 28 Pietari vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten.” 29 Hän sanoi: ”Tule.” Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. 30 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän pelästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: ”Herra, auta minua.” 31 Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?” 32 Ja kun he olivat astuneet veneeseen, asettui tuuli 33 Niin veneessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika.”

Olemme joskus joutuneet tilanteeseen, että seurakuntavene ei tahdo mennä eteenpäin, vaikka kuinka soutaisimme ja olemme toivoneet, että loppuisipa tämä vastatuuli. Tuntuu, että mikään ei onnistu. On järjestetty kokouksia ja kutsuttu puhujia. Hyviä ja voimallisia saarnoja on kuultu ja puhuttu. Epätoivo valtaa alaa ja mietitään, että mikä on vialla. On rukoiltu herätystä ja uusia asioita. Jeesus on ollut kansamme, mutta missä Hän on nyt?

Jeesus oli ollut opetuslasten kanssa, mutta nyt Hän oli mennyt kohtaamaan Isäänsä, viettämään aikaa Hänen kanssaan, kuulemaan ja näkemään, mitä Isä tahtoi Hänen tekevän.

Vaikka Hän oli lähettänyt opetuslapset edellään, hänen tarkoituksensa ei ollut jättää heitä, vaan tulla heidän luokseen. Hetken aikaa opetuslapset kokivat olevansa hädässä, koska he eivät nähneet Jeesusta. Mutta hän tiesi mikä järvellä oli tilanne ja Hän tuli heidän luokseen. Hän tuli järvelle kävellen.

Minä ymmärrän raamattua lukiessani, että kun Jeesus oli yksinään rukoilemassa Jumalaa, Hän kuuli mitä Isä oli tekemässä. Hän kuuli rukouksessa Isän viestejä taivaasta. Hänen vedenpäällä kävely tarvitsi tietoisuuden Isän Taivaallisesta tahdosta.

Mekin tarvitsemme tietoisuutta Isän taivaallisesta tahdosta. Ei riitä, että teemme kovasti töitä, puurramme, niin kuin olemme ennenkin puurtaneet. Tarvitsemme näkyä ja ilmestystä siitä, mitä Isä tekee. Jeesuksen esimerkin mukaan Meidänkin tulee olla rukouksessa ja palvonnassa Isän edessä, että kuulemme, mitä Isä on tekemässä. Siten voimme tehdä Hänen tekojaan. Eli kun olet pitkään rukouksessa, niin sen jälkeen on helpompi kohdata ”ongelma” tai tarve.

Järvellä opetuslasten hätä oli suuri. Mutta Jeesus ei ollut jättänyt heitä. He olivat Hänen seuraajiaan ja Hänen tehtävänään oli pitää heistä huolta. Kuitenkin apu oli tulossa tavalla, jota opetuslasten oli vaikea tunnistaa. Pelosta käsin he melkein torjuivat sen.

Neljännellä yövartiolla, joka on viimeinen vartiovuoro juuri ennen valon koittamista. Eli juuri ennen valon kajastamista, yhtäkkiä tuleekin jotain odottamatonta, mihin opetuslapset eivät osanneet varautua. He ajattelivat omalla ymmärryksellään, että se onkin aave! Opetuslasten pelko oli myös ymmärrettävää. Siihen aikaan oli vallalla uskomus, että jos näkee aaveen järven päällä, niin kuolee.

Juuri ennen ratkaisun löytymistä, tuleekin vihollisen este, mikä johtuikin tässä tapauksessa vääristä uskomuksista. Onko meillä vääriä uskomuksia, mitkä aiheuttavat pelkoja ja mitkä tuovat ajatuksia, että tuo ei voi olla Herrasta. Meillä ei ole tarpeeksi tietoa tai emme ole saaneet oikeanlaista ymmärrystä ja kokemusta Taivaan valtakunnan asioista.

Me ajattelemme, että vaikeuksien keskellä pimeys ja myrsky jatkuvat loputtomiin, mutta kuitenkin apu on tulossa. Jeesus tuleekin eri tavalla kuin osaamme ajatella. Ja eri paikassa, kuin olisi odotettavissa. Eikö sydän olekaan valmis, koska tulee mieleen, että se onkin aave!! Jeesus oli kehottanut meitä, sinua ja minua, menemään tiettyyn suuntaan. Kun Jeesus yllättää meidät kesken matkan, ilmestymällä eri tavoin kuin olemme odottaneet, emme muistakaan sitä, että ohjeet olivat selvät, mihin piti mennä.

Jeesus oli käskenyt, että menkää järven toiselle puolelle.  Eli Hän tiesi missä mennään ja minkälainen matka olisi. Ei meidänkään tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia, jos Herra käskee meidän lähteä johonkin.

Opetuslapsille tuli todellinen yllätys järvellä. Mutta yllättäjä olikin Jeesus. Jeesus sanoi, että Minä se Olen, älkää pelätkö. Jeesus kulki siellä myrskyn keskellä heidän kanssaan. Ja niin Hän kulkee sinunkin kanssasi. Myrskyn keskeltä saattaa tulla suuremmat siunaukset, kuin mitä osaamme ajatellakaan.

Pietarilla oli identiteetti kohdallaan, hän ei kysellyt keneltäkään muilta, hän ei pyytänyt kavereita olemaan samaa mieltä, vaan hän päätti pyytää Jeesukselta, että käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Samoin meidänkin tulee olla kuulolla ja katse suunnattuna Jeesukseen, välittämättä ympäristötekijöistä.

Kun Pietari kuitenkin inhimillisyydessään kesken vedenpäällä kävelyn katsoi ympärilleen, hän alkoi vajota (jae 30). Jeesus ei hylännyt Pietaria, vaan auttoi hänet ylös. Vajoamisen ajat ovat rukouksen aikoja. Lyhytkin rukous on tehokas, kun se tulee sydämen pohjasta. Jeesus ojensi kätensä ja Pietarin usko vahvistui niin, että hän aivan ilmeisesti käveli takaisin veneeseen. Sitähän ei suoraan sanota Raamatussa, mutta siellä ei myöskään sanota, että Jeesus kantoi Pietarin veneeseen.

Jeesus kuitenkin moitti Pietaria, koska hän epäili. Epäillä sana tarkoittaa tässä ”mieleltään vakiintumaton”. (luottaa, ei luottaa). Kun Jeesus astui veneeseen, tuuli tyyntyi (32). Opetuslapset olivat valmiita palvomaan Jeesusta ja saivat ilmestyksen, että Jeesus oli Jumalan Poika (33). Eli opetuslasten usko vahvistui, kun he saivat ilmestyksen, kuka Jeesus oli.

Uudessa testamentissa on monin paikoin kirjoitettu, että ihmiset ja varsinkin fariseukset epäilivät sitä, että Jeesus olisi Jumalan poika. Matteuksen kirjassa luvussa 16 voimme lukea, että opetuslasten vastaukset Jeesuksen kysymykseen, ”kenen ihmiset sanovat minun olevan?” olivat erilaisia. Ihmiset eivät oikeasti osanneet sanoa, kuka Jeesus todella oli, vaikka hekin odottivat Messiasta sekä olivat nähneet Jeesuksen tunnustekoja. Jotkut sanoivat hänen olevan Elian, joku sanoi, että hän oli Jeremia, tai joku muu profeetoista. Samoin on tänä päivänä, ihmiset eivät tunnista, missä Pyhä Henki liikkuu. Onko enemmän saatavilla, mutta ajattelemme, että se on aave!  Tässä tapauksessa se oli Jeesus, joka käveli järven päällä.

Opetuslapsilla oli väärä käsitys asioista ja se johti siihen, ettei tunnistettu, missä Pyhä Henki liikkui. Matt.16: 15 Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?” 16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.”17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

Nimi Simon tarkoittaa: “Hän kuulee”. Pietarin Isän, Joonan, nimessä on merkitys ”kyyhkynen”. Me tiedämme, että kyyhkynen kuvaa Pyhää Henkeä. Tässä kohtaa opetuslapsista vain Pietari kuuli Taivaan Isän äänen. Jeesuksella oli tälle ilmestykselle suunnitelma valmiina.

On sanottu, että Pietarin nimi tarkoittaa kalliota. Kyllä, se on oikein ja hyvä niin. Mutta Jeesus sanoo ja tarkoittaa, että ilmestys, minkä Pietari sai Jeesuksen Jumaluudesta, on se kallio minkä päälle Jeesus rakentaa seurakuntansa. Jotta seurakunta voi rakentua ja kasvaa, se tarvitsee uutta ilmestystä jatkuvasti, minkä päälle Jeesus voi rakentaa seurakuntaansa.

Jos ei ole ilmestystä, seurakuntakaan ei voi päästä eteenpäin. Ilmestyksen puute tarkoittaa pysähtyneisyyttä, taantumista. Alkaa tulla traditioita, eli tehdään tottumuksesta vanhoja asioita, kun kerran on se hyväksi nähty. Traditiot aiheuttavat uskonnollisuutta, joka aiheuttaa btw. köyhyyttä. No tämä ei ole menestysteologiaa, vaikka rahasta puhutaankin. Mutta se ilmestyksen puute ei vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin.  Itsellä on turvallinen olo. Tässä on helppo olla. Jatketaan tätä samaa.

Luuk.5:4 Jeesus sanoi Pietarille, vie vene syvälle ja heitä verkot. Ensin Pietari vastusteli ja sanoi, että olemme kalastaneet kaiken yötä, mutta emme ole saaneet mitään. Toisin sanoen, Pietari sanoi, että olemme olleet hieman pimeydessä, emmekä ole löytäneet kalapaikkoja, emmekä ole saaneet mitään. Mutta kuitenkin kun sinä sanot, heitämme verkot. Ja he saivat kaloja, että verkot alkoivat repeillä. Heidän piti pyytää toista venekuntaa apuun.

Jeesuksen sana, että heittäkää verkot syvälle, tarkoittaa tässä sitä, että menkää Jumalan Sanaan syvälle, niin sieltä saatte ilmestyksen ja kalaa alkaa tulla niin paljon, että joudut pyytämään naapuriseurakuntaa apuun. Jeesus käytti tuttuja välineitä, mitä meillä on. Hän teki niillä ihmeen. Eli meidän omat keinomme eivät itsessään riitä, vaan kun Jeesus antaa Sanansa siihen, niin sitten alkaa tapahtumaan.

Luuk. 17:21… Jumalan valtakunta on teidän keskellänne (vanhempi käännös sanoo, että valtakunta on sisällisesti teissä).”

Olet Jumalan läsnäolon kantaja. Jumalan läsnäolo on sinussa! Kansalaisuutesi on taivaissa! Tuot valoa pimeyteen. Et ole normaali. Olet yliluonnollinen. Ymmärretäänkö me se? Olemme tottuneet olemaan tavallisia maantien tallaajia, mutta Raamatun mukaan me olemme yliluonnollisia. Jumalan valtakunta on sinun sisälläsi. Voimme alkaa toimimaan sen mukaisesti.

Herra näytti kerran minulle golf-kentän. Jumala antoi mailat ja mahdollisuuden pelata siellä. Oli laaja viheriö ja siellä oli mahdollisuus pelata moneen suuntaan. Se mini-golf, mitä aikaisemmin pelasin, tuntui tosi pieneltä tämän laajan suuren viheriön rinnalla. Minigolf tuntui tutulta ja turvalliselta, tietyt lyönnit, eikä juurikaan epäonnistumisen mahdollisuutta. Eikä Jumala moiti siitäkään, jos jatkaisin mini-golfin pelaamista. Olisinhan Hänen kentällään joka tapauksessa. Tosin tulokset olisivat sen mukaiset. Minimaaliset.

Jos tarttuu haasteeseen, Pietarin tavalla, suurella viheriöllä olisi mahdollisuus pelata paljon suuremmalla volyymilla. Antaisihan Jumala välineet ja varustuksen. Siellä tulisi harjoitellessa kuitenkin joitakin epäonnistumisia, mutta mahdollisuudet päästä hyvään, tuloksia tuovaan lopputulokseen olisivat todella hyvät. Epäonnistumiset ja niiden oikeanlainen käsittely, tekee epäonnistujasta voittajan. Luonne, sitkeys ja nöyryys kasvavat ja ihmisestä tulee otollisempi palvelemaan Herraa.

Valkeudesta:

18.01.2019

Pelko / tieto Ihmiset ovat monesti peloissaan, asioista mistä heillä ei ole riittävästi tietoa. Kysyminen esimerkiksi ihmisiltä, joita asia (epäilys, luulo ns. varmatieto), koskee, auttaisi taatusti pääsemään oikeille jäljille. Kysyvä ei tieltä eksy. Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen (ei välttämättä kaikki runsaat neuvot). Siunausta päivääsi! PS. Älä rajoita Jumalaa luuloillasi. Hän haluaa sinulle parasta. Jes. 9:1”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus”. Matteuksen evankeliumi: 4:16 ”Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus”. Jossakin käännöksessä on sanottu, että kun valkeus tuli, niin pimeys ei sitä käsittänyt. Tavallaan se on oikein, eli valkeus tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä. Pimeys tarkoittaa tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä. Vihollinen on saanut sokaista hengellisen näkökyvyn. Ehkä sitä näkökykyä ei vielä ole ollutkaan. Onneksi Jeesus tuli valkeutena maailmaan, avaamaan meidän henkemme antamaan meille ymmärrystä. Jos et anna itse lupaa, niin pimeys ei saa sinua valtaansa.

Joskus ajattelemme, että ei noin voi sanoa, (niin kuin opetuslapsetkin sanoivat Jeesuksen puheesta, että onpa kovaa puhetta). Me ajattelemme monesti ihmismielen mukaisesti, mutta siinä ei päästä silloin täyteen totuuteen. Eli olemme siltä osin vielä pimeyden vallassa. Eli meillä on niitä sokeita kohtia.

Erään sokean Jeesus paransi vähän kerrallaan ja niin se on meillä kaikilla, että hengellinen näkökyky avautuu vähän kerrallaan. Näkökyvyn paraneminen avautuu, kun vietämme aikaa yhteydessä Isään, joka on Taivaissa. Ja tietenkin kun olemme yhteydessä sisariimme ja veljiimme.

Absalomin henki

17.11.2018
Mistä tunnistaa Absalomin hengen? Absalomin henki on petoksen henki. Se toimii ihmisten kautta, jotka ovat loukkaantuneita. Se etsii ihmisiä, jotka ovat valmiina kapinoimaan srk. n johtoa vastaan. Se ajattelee, että auktoriteetit eivät tiedä miten toimia. Henkilökohtainen kunnianhimo avaa mm oven Absalomin hengelle. Se imartelee toisia ihmisiä ja sitäkautta saa suosiota, joka johtaa ylpeyteen. Loukkaantuminen nostaa katkeruuden ja vihan. Aiheuttaa petosta srkssa sekä hengellistä väkivaltaa (syntiä). Usein kuitenkin itselle aiheutuu sairauksia.
Vaarana on, ellei tee parannusta tästä kapinoinnista, että vihollinen pääsee tuhoamaan tälläisen henkilön.
Pidä mielesi vapaana tästä hengestä. Valvo alueita, missä se toimii, esim: henkilökohtainen kunnian himo, käsittelemättömät loukkaantumiset ym.

12.3. 2018

3.Mooseksen kirja:
24:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
24:2 ”Käske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta, survomalla saatua öljypuun öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, että lamput aina voidaan nostaa paikoilleen. 24:3 Ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä ilmestysmajassa, Aaron hoitakoon sitä niin, että se aina, ehtoosta aamuun asti, palaa Herran edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.

Siihen aikaan, kun tämä 3. Mooses (Leviticus) on kirjoitettu, öljylamppuun tarvittiin öljyä, se tuotettiin oliivipuussa kasvavista oliiveista. Oliivit piti murskata ja se hieno öljy, mikä tuli kovan murskausoperaation jälkeen, oli valmista ja puhdasta laitettavaksi lamppuun. Se paloi sytyttämisen jälkeen puhtaasti, tai lähes puhtaasti. Savua ei ollut. Jos prosessi ei ole tarpeeksi tehokas, öljy ei ole puhdasta ja liekki antaa myös savua.

Tämä oliivin puristaminen öljyksi on kuva meistä, sinusta ja minusta. Jos ja kun haluamme palvella Herraa, niin joudumme käymään puhdistusprosessin läpi. Meidän tulee antautua Herralle ja luottaa siihen, että hän puhdistaa meidät hänen käyttöönsä. Joskus se on kivuliasta, koska meidän tulee panna pois asioita, mitkä tuottavat savua. Voimmeko sanoa, että etsimme Herran tahtoa joka asiassa, vai kysymmekö kenties vaikkapa noitatohtorilta paranemista, aviopuolisoa tai muuta menestystä elämässämme.

Meidän tulee etsiä Jumalan kasvoja ja Hänen vanhurskauttaan jatkuvasti, niin Jumalan sanan mukaan Hän antaa meille kaiken muun. Jumalan sanaahan sanotaan myös Raamatussa vedeksi. Se Sana mitä olemme lukeneet alkaa täyttää meitä ja meistä tulee ylitse vuotavia.  Jos luemme Jumalan sanaa, Raamattua, niin se on kuin sumu joka kostuttaa meidät vähän kerrallaan ja huomaamme jossakin vaiheessa, että olemmekin aivan märkiä. Meidän täytyy antaa Jumalan Sanan vuotaa meistä muihin ihmisiin, siellä missä liikumme ja olemme.

Haluaisitko Sinä osallistua työhön esim. lahjoittamalla varoja?

 

2023 © Ruach Finland ry